Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

1. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються з рахунків державного бюджету органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. Перерахування коштів, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, забезпечується відповідними органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (включаючи бюджети районів у містах), коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за нормативами щоденних відрахувань, які визначаються законом про Державний бюджет України, від кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, що надходять на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території, та коштів, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. Якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису Державного бюджету України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, перераховує недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3. Перерахування коштів до державного бюджету (міських і районних бюджетів) з відповідних місцевих бюджетів здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за рахунок фактичних надходжень кошика доходів відповідних місцевих бюджетів згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет). Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не може перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет), помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

4. До складу кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів належать доходи загального фонду державного бюджету, визначені пунктами 2 - 5, 6 (без урахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами), 7 - 10, 18, 25, 34 - 36 частини другої статті 29 цього Кодексу з урахуванням частини п'ятої статті 29 цього Кодексу.

5. З метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування доходів бюджету здійснюється перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

7. Місцева державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради за умови делегування нею таких повноважень місцевій державній адміністрації з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.

 

Коментар:

 

1. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються з рахунків державного бюджету органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. Перерахування коштів, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

В Україні застосовується казначейська система обслуговування Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Відповідно, кошти Державного бюджету України та кошти місцевих бюджетів обліковуються на рахунках в органах Державного казначейства України.

Згідно із Положенням про Державне казначейство України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1232, Державне казначейство України, зокрема, здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю; проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством.

2. Механізм перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також між бюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначений Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 490.

Згідно з цим Порядком дотація вирівнювання з державного бюджету перераховується управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюджетам шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території згідно із законом про державний бюджет на відповідний рік.

Дотації вирівнювання перераховуються згідно з переліком та обсягами доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування цієї дотації, а також нормативами щоденних відрахувань, установленими законом про державний бюджет.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування дотації вирівнювання відкривають в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Дотація вирівнювання з районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань перераховується органами Державного казначейства бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Дотації вирівнювання перераховуються бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань в обсягах та за нормативами щоденних відрахувань, установленими рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування дотації вирівнювання відкривають відповідним місцевим бюджетам в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перераховують кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, за рахунок фактичних надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань та іншими нормами і в обсягах, установлених законом про державний бюджет на відповідний рік.

Кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів до державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перераховують кошти, що передаються з бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, за рахунок фактичних надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань і в обсягах, установлених рішеннями міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для зарахування коштів, що передаються до міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, відкривають відповідним місцевим бюджетам в установленому Державним казначейством порядку аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Субвенції з державного бюджету перераховуються бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя) бюджетам в обсягах, установлених законом про державний бюджет.

Субвенції перераховуються Державним казначейством на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, із загального фонду державного бюджету - згідно з розписом державного бюджету, із спеціального фонду державного бюджету - пропорційно плановим річним обсягам, затвердженим законом про державний бюджет на відповідний рік, у межах і за рахунок відповідних надходжень.

Одержані субвенції Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення пропорційно плановим обсягам субвенцій, передбаченим цим бюджетам у рішеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про бюджет на відповідний рік.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та в областях на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів протягом двох операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального та спеціального фонду міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, для здійснення передбачених у цих бюджетах видатків.

У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ, субвенції, одержані кошти розподіляються міськими (міст Києва та Севастополя), районними держадміністраціями та виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад пропорційно плановим обсягам субвенцій, передбаченим зазначеним бюджетам у рішеннях міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет на відповідний рік.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів протягом двох операційних днів перераховують субвенції на рахунки загального та спеціального фонду бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ для здійснення видатків, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.

Одержані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства.

Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково роблять посилання на норму закону про державний бюджет або рішення ради про бюджет на відповідний рік, у яких передбачено надання субвенцій.

Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного і місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

Обсяги передбачених на бюджетний рік субвенцій, не використані розпорядником бюджетних коштів за призначенням, органи Державного казначейства перераховують державному бюджету в останній робочий день бюджетного періоду.

У разі коли у Законі про державний бюджет на відповідний рік передбачено надання субвенції з державного бюджету конкретним місцевим бюджетам, такі субвенції перераховуються Державним казначейством на рахунки загального та спеціального фонду місцевих бюджетів, зазначених у законі про державний бюджет, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються із загального фонду бюджету органами Державного казначейства в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом місцевого бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Субвенції з одного місцевого бюджету іншому із спеціального фонду бюджету перераховуються органами Державного казначейства пропорційно плановим річним обсягам, передбаченим у рішеннях ради - надавача субвенції про бюджет на відповідний рік, в межах і за рахунок відповідних надходжень, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони перераховуються, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Субвенції перераховуються в обсягах, передбачених у рішеннях рад - надавачів та одержувачів субвенцій про бюджет на відповідний рік.

Отримані відповідними місцевими бюджетами суми субвенції перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства.

Усі учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково роблять посилання на норму рішення ради про бюджет на відповідний рік, якою передбачено надання субвенцій.

Субвенції з місцевого бюджету, не використані розпорядником бюджетних коштів за призначенням протягом бюджетного року, органи Державного казначейства перераховують до бюджету, з якого вони надані, в останній робочий день бюджетного періоду.

Перерахування сум додаткової дотації з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів здійснюється Державним казначейством один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Щомісячні суми додаткової дотації перераховуються на відповідні аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та областях, пропорційно обсягам додаткової дотації, передбаченої у державному бюджеті для цих бюджетів.

Обсяги додаткової дотації до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів установлюються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради про бюджет.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління обласної держадміністрації протягом двох операційних днів після отримання коштів додаткової дотації надають органам Державного казначейства платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, пропорційно затвердженим обсягам зазначеної дотації, передбаченим для цих місцевих бюджетів у рішенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради про бюджет.

Органи Державного казначейства протягом операційного дня після отримання відповідних платіжних доручень перераховують кошти додаткової дотації на зазначені рахунки.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів перераховується органами Державного казначейства бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) в обсягах, установлених для цих бюджетів у рішеннях міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет.

Перерахування сум додаткової дотації здійснюється на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджетів районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань), відкриті у відповідних органах Державного казначейства, на підставі платіжних доручень районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) фінансових управлінь.

Органи Державного казначейства протягом операційного дня після отримання відповідних платіжних доручень перераховують кошти додаткової дотації на зазначені рахунки.

У разі, якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису Державного бюджету України, Державне казначейство України перераховує недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3. Перерахування коштів до державного бюджету (міських і районних бюджетів) з відповідних місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів, закріплених цим Кодексом на постійній основі за відповідними місцевими бюджетами, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет).

При цьому обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не може перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет), помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

4. Частиною четвертою коментованої статті БК встановлено, що до складу кошика доходів державного бюджету (кошик доходів державного бюджету - це доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, - п. 28 ч. 1 ст. 2 БК) для надання міжбюджетних трансфертів належать такі доходи загального фонду державного бюджету:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та надходжень від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств та фінустанов комунальної власності), відповідно до додаткових ставок, розміри яких встановлюються податковими законами);

2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення);

4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;

5) податок на додану вартість, але без урахування бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами (крім податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, та збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповід-них місцевих рад, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними і районними державними адміністраціями);

9) ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

10) вивізне мито;

11) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

12) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім частини орендної плати за користування майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що зараховується до спеціального фонду згідно із Законом про Державний бюджет України);

13) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

14) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

При використанні означеного складу кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів необхідно враховувати, що Закон про Державний бюджет України у виняткових випадках може відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального фонду Державного бюджету України (або їх частину) до спеціального фонду Державного бюджету України. Це означає, що окремі доходи (або їх частина) загального фонду державного бюджету із вказаного вище переліку, призначені для їх включення до кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, можуть автоматично вилучатися із цього кошика у разі віднесення окремих з них до спеціального фонду державного бюджету Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, що напряму впливатиме на обсяг цього кошика, а відтак, і на обсяг міжбюджетних трансфертів із державного бюджету.

5. З метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування доходів бюджету Бюджетним кодексом України встановлено обов'язкове перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного збору понад річні розрахункові обсяги, визначені у Законі про Державний бюджет України за загальним фондом. Таке перерахування здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Частина шоста коментованої статті Бюджетного кодексу встановила право Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. Такий перерозподіл уряд може здійснювати за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.