Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець

1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

2. Якщо продавцем надані гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Коментар:

1. За загальним правилом, встановленим ч. I ст. 679 ЦК, відповідальність продавця за недоліки товару може наступати у випадках, якщо недоліки виникли до передання товару покупцеві або якщо їх виникнення обумовлене причинами, що виникли до передачі товару. Необхідність закріплення цієї норми випливає з того, що основним обов'язком продавця є передача покупцеві товару, що відповідає вимогам договору купівлі-продажу. Передача продавцем покупцеві товару з недоліками означає порушення продавцем умов договору, що є підставою настання цивільно-правової відповідальності. Крім того, можливою є ситуація, коли до моменту передачі товару недоліків не існувало, проте існували передумови, за термінологією законодавця "причини", які в подальшому призвели до виникнення недоліків. Так, наприклад, передача продавцем металевих виробів без антикорозійного покриття, яке було передбачено договором, швидше за все через деякий час призведе до іржавіння товару, хоча в момент передачі товару такого недоліку не існувало.

Залежність настання відповідальності продавця від моменту виникнення недоліків чи їх причин, пояснюється тим, що за загальним правилом, встановленим ч. I ст. 668 ЦК до моменту передачі товару ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару несе продавець.

Оскільки недоліки товару виявлені покупцем після переходу до покупця ризику випадкової загибелі та випадкового знищення товару, саме на нього покладається обов'язок доведення того, що недоліки чи їх причини виникли до передачі йому товару.

2. Спеціальне вправило щодо відповідальності продавця за недоліки товару на який надана гарантія щодо якості, встановлені ч. II коментованої ст. Звертає на себе увагу те, що у випадку існування гарантії щодо якості товару обов'язок доведення обставин, що звільняють продавця від відповідальності покладається на нього. Отже, можна стверджувати, що у випадку надання гарантії щодо якості товару продавцем, існує презумпція вини останнього. Підставами, що звільняють продавця від відповідальності за недоліки товару щодо якого надана гарантія є порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дії третіх осіб, випадок або непереборна сила, що мали місце після передачі товару покупцеві.

Правила використання та зберігання товару містяться в експлуатаційних документах на товар та залежать від його властивостей. По-суті правила використання та зберігання товару є переліком дій, які повинен здійснювати покупець або від яких він повинен утримуватися. Зокрема, виробник (продавець) товару у правилах користування та зберігання товару може помістити рекомендації для покупця щодо оберігання товару від вологи, підвищеної чи зниженої температури, не використання для чистки товару агресивних хімікатів тощо.

Причиною звільнення від відповідальності продавця за недоліки товару у випадку існування гарантії щодо якості можуть бути також дії третіх осіб. Із змісту ч. I ст. 511 ЦК випливає, що останні - це особи, які не є стороною договору, але мають певні права щодо боржника та (або) кредитора (наприклад, перевізник, що перевозить товар покупцеві).

Про випадок та непереборну силу як підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності див. ст. 617 ЦК та коментар до неї.

Слід також мати на увазі те, що відповідно до п. 18 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506, на гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням. У разі виходу товару з ладу з вини споживача (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.