Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)

1. Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі, яка була передана за договором довічного утримання (догляду), на іншу річ.

У цьому разі обсяг обов'язків набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

Коментар:

1. Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі, яка є предметом договору довічного утримання (догляду), на іншу річ. Така домовленість повинна бути оформлена зміною умов договору, що мають бути вчинені у тій же формі, що і сам договір. Момент виникнення права власності на новий предмет договору визначається згідно ст. 334 ЦК.

2. За договором довічного утримання набувач майна зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. Розмір такого забезпечення залежить від вартості майна, яке передається від відчужувача до набувача. Тому заміна речі, яка була передана за договором довічного утримання (догляду), на іншу річ може бути підставою для зміни обсягу обов'язків набувача. Така зміна можлива за домовленістю сторін. При цьому необхідно внести відповідні зміни до договору довічного утримання (догляду).