Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу

1. Наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу.

Коментар:

Договір найму транспортного засобу укладається для задоволення потреб наймодавця у використанні транспортного засобу. У зв'язку з цим коментована стаття передбачає право наймача самостійно без додаткової згоди наймодавця використовувати транспортний засіб у своїй діяльності. Під використанням транспортного засобу можна розуміти використання його для власних потреб наймача, а також для комерційної діяльності (укладення договорів перевезення та інших договорів, наприклад, надання рекламних послуг). Єдиним застереженням в даному випадку є те, що транспортний засіб має використовуватися наймачем відповідно до його призначення (наприклад, легковий автомобіль не може використовуватися наймачем для здійснення вантажних перевезень).

Разом з тим, на наш погляд, правила даної статті не розповсюджуються на можливість наймача передавати транспортний засіб в піднайм, оскільки піднайм не можна абсолютно віднести до договорів, що спрямовані на використання транспортного засобу відповідно до його призначення. Крім того, розглядаючи питання піднайму транспортних засобів суди в цілому посилаються на ст. 774 ЦК, яка передбачає обов'язкову згоду наймодавця на такі дії (див. наприкл. постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10.09.2007 р. у справі N 24/95-07).