Стаття 802. Страхування транспортного засобу

1. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем.

2. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється законом.

Коментар:

Перша частина коментованої статті передбачає здійснення страхування транспортного засобу на наймодавця. Відповідно до ст. 6 Закону України "Про страхування", страхування наземного, залізничного, повітряного, водного транспорту відноситься до добровільних видів страхування. Отже наймодавець буде зобов'язаний страхувати транспортний засіб тільки, якщо він сам прийме таке рішення або якщо це буде обумовлене в договорі найму.

Умови і порядок здійснення страхування дорожніх транспортних засобів передбачені в Правилах добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/, затверджених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю 25 березня 1997 р. N 19-1.

Обов'язок здійснювати страхування транспортного засобу може за домовленістю сторін бути покладена і на наймача (ст. 771 ЦК). Але в будь-якому випадку вигодонабувачем за договором страхування буде наймодавець.

Друга частина коментованої статті має відсилочний характер та відсилає до спеціального законодавства при визначенні порядку страхування наймача за шкоду, яка може бути завдана третій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу.

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є обов'язковим відповідно до положень ст. 7 Закону України "Про страхування". Порядок страхування відповідальності встановлений Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Власником наземних транспортних засобів в розумінні цього закону є юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах. Отже наймач транспортного засобу також зобов'язаний мати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.