Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

1. Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.

Коментар:

Коментована стаття покладає на наймача транспортного засобу обов'язок відшкодувати наймодавцеві збитки, завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу. Наймача буде звільнено від такого обов'язку, якщо він доведе, що збитки завдані не з його вини. Вина наймача у завданні збитків презюмується, і саме на нього покладається обов'язок доводити зворотне.

Для потреб даної статті слід застосовувати загальне розуміння збитків, надане ст. 22 ЦК. За загальним правилом, збитків підлягають відшкодуванню в повному обсязі, отже на наймача покладається обов'язок відшкодувати наймодавцеві як реальну шкоду, так і упущену вигоду, якщо інше не буде передбачене сторонами в договорі або не буде випливати із положень законодавства.