Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу

1. Наймач зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, відповідно до глави 82 цього Кодексу.

Коментар:

Коментована стаття покладає на наймача транспортного засобу обов'язок відшкодовувати шкоду, завдану іншій особі у зв'язку із використанням транспортного засобу.

За загальним правилом ст. 1187 ЦК діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів відноситься до джерел підвищеної небезпеки. А шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Отже коментована стаття цілком логічно відсилає до глави 82 ЦК для визначення порядку та умов відшкодування шкоди, завданої третім особам у зв'язку із використанням транспортного засобу наймачем.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, регулюється положеннями статей 1187 та 1188 ЦК (див. коментар до ст. ст. 1187, 1188). Також слід звернути увагу на Постанову Пленуму Верховного суду України від 27.03.92 р. N 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" та на Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. N 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди".