Стаття 818. Тимчасові мешканці

1. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за користування житлом (тимчасових мешканців).

2. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування житлом.

3. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання.

Коментар:

Коментована стаття передбачає можливість надання наймачем права використання житла на певний строк третім особам. Такі особи отримали назву "тимчасові мешканці". Тимчасові мешканці можуть проживати в орендованому житлі, якщо згода на це надана наймачем та особами, що проживають разом з ним. Наймодавець має бути повідомлений про наявність тимчасових мешканців, але це повідомлення має виключно інформаційний характер. Згоди наймодавця на вселення тимчасових мешканців не вимагається.

Проживання тимчасових мешканців є безоплатним та не вимагає укладення окремого договору. У зв'язку з цим самостійного права користування житлом тимчасові мешканці не набувають. Їх права випливають із прав наймача та осіб, які проживають разом з ним. Отже, якщо за умовами договору найму житла наймач вправі використовувати тільки одну кімнату в квартирі, такі обмеження у користуванні квартирою будуть мати і тимчасові мешканці.

Домовленістю між наймачем та тимчасовими мешканцями може бути визначений строк їх проживання в приміщенні. Після спливу такого погодженого строку тимчасові мешканці мають звільнити житло. Якщо строк проживання тимчасових мешканців не визначений, наймач або наймодавець вправі в будь-який час вимагати від них звільнення приміщення. При цьому тимчасові мешканці зобов'язані звільнити житло протягом семи днів від дня пред'явлення до них відповідної вимоги.