Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі

1. Позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана ним у користування. До набувача речі переходять права та обов'язки позичкодавця.

2. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у користування.

Коментар:

Оскільки позичкодавець залишається власником речі, переданої ним у позичку, ЦК зберігає за ним право відчужити річ, передану ним у користування. Відчуження речі може відбуватися будь-яким незабороненим шляхом: за договором купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання тощо. Відносини позички в даному випадку є одним із обтяжень, що накладаються на річ та слідують за нею, а отже відчуження речі позичкодавцем не припиняє відносин позички. До набувача речі переходять всі права та обов'язки позичкодавця. Виключенням із цього правила є положення ч. 3 ст. 834 ЦК, відповідно до якої набувач речі має право вимагати розірвання договору позички, укладеного на невизначений строк. Крім того, в силу принципу свободи договору сторони договору позички можуть домовитися про його припинення в разі продажу речі іншій особі.

На відміну від орендаря, який відповідно до положень ч. 2 ст. 777 ЦК наділяється переважним правом перед іншими особами на придбання речі, переданої у найм в разі її продажу, користувач за договором позички такого права не має. Він може придбати передану йому у користування річ, але тільки на рівних умовах із іншими покупцями. Тобто позичкодавець не зобов'язаний пропонувати користувачу передану в позичку річ, а може продавати її будь-якій особі.