Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника

1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Коментар:

Якщо замовник виявив таке бажання, робота виконується із його матеріалу. Підрядник не може відмовитись виконувати роботу з наданого замовником матеріалу з підстав наявності у нього власного чи з інших, непередбачених законом підстав. Єдиною поважною підставою для відмови підрядника є недоброякісність або непридатність матеріалу. При чому замовник має можливість замінити матеріал, в тому числі погодитись на виконання робіт з матеріалу підрядника. Якщо така заміна не буде проведена підрядник має право відмовитись від договору, а у деяких випадках - зобов'язаний відмовитись (див. коментар до ст. 848 ЦК). За наявності збитків, пов'язаних із відмовою замовника замінити матеріал, підрядник має право на їх відшкодування.

У разі надання матеріалу замовником у письмовому договорі або іншому документі, який видається замовнику, має бути відображений факт передання матеріалів. Істотним при цьому є зазначення точного найменування матеріалу, його кількості і оцінки. Деякі однакові за назвою матеріали можуть розрізнятись рівнем якості, тому якість, яка може бути визначена за певними критеріями, також має бути відображена у документах. Хоча інколи таке зазначення може входити до повної назви (вказівка на сорт, клас тощо).

Що стосується оцінки, то при прийнятті підрядником матеріалу вона здійснюється за погодженням сторін. За таких умов під час оцінки реальна вартість може бути завищена або занижена. Вартість матеріалу, переданого замовником, відіграватиме значення при виникненні суперечки щодо відшкодування збитків у зв'язку із втратою (пошкодженням) матеріалу з вини підрядника, чи у зв'язку із неповерненням залишків. В таких випадках сторонам не заборонено доводити реальну вартість матеріалу певними засобами доказування, адже відшкодуванню підлягатимуть реальні збитки. П. 18 Правил побутового обслуговування, наприклад, передбачає фіксацію вартості матеріалів як за погодженням сторін, так і на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.

Окрім зазначених у коментованій статті відомостей сторони мають встановити норми витрат матеріалу, строки повернення залишку та основних відходів. По завершенні роботи підрядник має надати звіт про використання матеріалу та повернути залишки - за наявності.

Ризик випадкового знищення або пошкодження свого матеріалу нестиме замовник. Це стосується лише матеріалів і не стосується речей, які передаються для оброблення, перероблення, ремонту. За їх втрату чи пошкодження підрядник несе відповідальність на загальних засадах.