Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів

1. Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним.

2. За договором зберігання транспортного засобу в боксах та гаражах, на спеціальних стоянках зберігач зобов'язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першою вимогою поклажодавця.

Договір зберігання транспортного засобу поширюється також на відносини між гаражно-будівельним чи гаражним кооперативом та їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом кооперативу.

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується квитанцією (номером, жетоном).

Коментар:

У закріпленій коментованою статтею договірній конструкції обов'язок зберігача по забезпеченню схоронності речі є вкрай звуженим лише до попередження проникнення у транспортний засіб сторонніх осіб. Разом з тим, на вказаний договір у повній мірі розповсюджуються положення параграфа 1 глави 66 ЦК України, оскільки коментованою статтею не передбачено іншого, а отже, окрім вказаного у ній, зберігач зобов'язаний, по-перше, вживати всіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності транспортного засобу (див. коментар до ст. 942 ЦК України), а також зобов'язаний повернути транспортний засіб в такому стані, в якому його було прийнято на зберігання (див. коментар до ст. 949 ЦК України).

Організацію та порядок надання послуг щодо зберігання транспортних засобів регламентують Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 115.

Вказаним актом передбачено лише, що автостоянки гарантують схоронність транспортних засобів, прийнятих на зберігання згідно з ним, а у разі їх зникнення, розукомплектування чи пошкодження під час зберігання несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Таким чином, змісту заходів з забезпечення схоронності транспортного засобу вказаний акт не розкриває, а отже положення статті 942 ЦК України, поширювані на відносини зі зберігання транспортних засобів, залишаться декларативними за відсутності конкретизації таких заходів у договорі зберігання, укладеному у письмовій формі. До них слід віднести обов'язки зберігача по відверненню негативного впливу більшої кількості чинників антропогенного характеру (гарантування того, що автомобіль не буде пошкоджено діями інших осіб) та більшості чинників природного характеру (гарантування того, що автомобіль не буде піддано шкідливому впливу дощу, снігу, сонячних променів тощо, та вжиття відповідних дій, спрямованих на відвернення такого впливу).