Стаття 978. Договір охорони

1. За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Володілець такого майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату.

Коментар:

Надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян чинним в Україні законодавством визначається можливо лише за умови наявності ліцензії, виданої МВС України.

Ліцензійні умови провадження вказаної діяльності затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2004 р. N 145/1501.

Останнім документом визначено, зокрема, що послуги з охорони можуть надаватись лише за договорами, укладеними в письмовій формі, а в останніх обов'язково повинні міститись умови про відповідальність охоронця за порушення такого договору.

Варто зазначити, що вказаним документом охоронцям заборонено здійснення заходів з охорони майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо володіння, користування або розпорядження цим майном.

Охорона майна і фізичних осіб Державною службою охорони здійснюється відповідно до Інструкції із здійснення підрозділами ДСО заходів майнової та особистої безпеки громадян з використанням технічних засобів охорони, затвердженої наказом Міністерством внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 р. N 1429.