Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії

1. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.

2. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.

Коментар:

1. Поряд з комітентом, право на односторонню відмову від договору наділений також комісіонер. Але на відміну від комітента, який має можливість відмовитись незалежно від того, чи передбачений у договорі комісії строк його виконання, комісіонер має право на відмову лише при безстроковому характері договору. В такому разі він має повідомити комітента про відмову не пізніше ніж за тридцять днів до дня, з якого договір вважається припиненим, і вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.

2. Обов'язки комітента, які покладаються на нього внаслідок дострокової відмови комісіонера від договору, а також дії комісіонера у разі їх невиконання є аналогічними передбаченим ч. 3 ст. 1025 ЦК.