Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера

1. У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - комісіонера договір комісії припиняється.

2. Якщо юридична особа - комісіонер припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов'язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору.

Коментар:

Особливою підставою припинення договору комісії закон визнає смерть фізичної особи або ліквідацію юридичної особи - комісіонера. При реорганізації юридичної особи-комісіонера її права та обов'язки зберігаються, крім випадків відмови від договору зі сторони комітента.

Слід закцентувати увагу на відсутність в даній нормі таких підстав для припинення договору комісії, як визнання комісіонера недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Разом з тим виникнення таких обставин практично унеможливлює досягнення результативної цілі договору комісії, а відтак можна рекомендувати сторонам вказувати у тексті договору комісії про його припинення при настанні таких юридичних фактів.