Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління

1. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління не допускається, крім випадку визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом договір управління цим майном припиняється і воно включається до ліквідаційної маси.

Коментар:

1. Стаття 1040 ЦК України регулює особливості звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління.

Майно, яке перебуває в управлінні, юридично персоніфікується і достатньою мірою захищається від вимог кредиторів установника. ЦК допускає звернення за боргами установника на майно, передане в управління, у двох випадках: 1) при визнанні установника банкрутом; 2) при зверненні стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави.