Стаття 1152. Зміна умов конкурсу

1. Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу. Зміна умов конкурсу після його початку не допускається. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс.

2. Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу участь у ньому для особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновником витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі.

Коментар:

1. Засновнику конкурсу надається право змінити умови конкурсу або відмовитись від проведення конкурсу (ст. 1152 ЦК України). Оскільки дані дії можуть істотним чином зачіпати майнові інтереси осіб, які розпочали підготовку до конкурсу, законом передусім жорстко регламентується сама можливість зміни умов конкурсу. Крім того, ЦК України надає заінтересованим особам право на відшкодування витрат, що були понесені у зв'язку з підготовкою до участі у конкурсі.

2. Згідно ч. 1 коментованої статті зміна умов конкурсу допускається лише до його початку. ЦК України не розкриває поняття "початок конкурсу". Вважаємо, що його не слід розуміти буквально, тобто прив'язувати до моменту опублікування оголошення про конкурс, адже в такому разі виявиться, що зміна умов конкурсу можлива тільки до початку конкурсу, і, відповідно, норма, що розглядається, буде позбавлена будь-якого сенсу взагалі.

Імовірно, в наведеному контексті правило ч. 1 ст. 1152 ЦК України слід розглядати як таке, що надає право засновникові змінити умови конкурсу до виникнення конкретного конкурсного правовідношення між ним та певною особою (учасником). Єдиною підставою і водночас переконливим доказом виникнення такого правовідношення, як свідчать нижчевикладені твердження, є подання учасником роботи на конкурс. Саме з цим моментом законодавець пов'язує неможливість подальшої зміни умов конкурсу його організатором. Відповідно, учаснику конкурсу, який надав роботу на розгляд до прийняття рішення про зміну умов, вже неможливо відмовити у розгляді і оцінці його роботи з посиланням на зміну умов конкурсу.

3. ЦК України встановлює, що оголошення про зміну умов конкурсу відбувається в такому ж порядку, що і оголошення про конкурс. Незважаючи на те, що законодавець прямо не передбачає у засновника конкурсу обов'язку сповістити про скасування конкурсу, про його існування можна стверджувати, по-перше, виходячи із суті відносин, що розглядаються, а по-друге, використовуючи за аналогією норми ч. 1 ст. 1152 ЦК України та ст. 1151 ЦК України щодо повідомлення про найважливіші умови конкурсу всіх заінтересованих осіб.

Порядок здійснення оголошення, безперечно, включає в себе і форму оголошення. Тому якщо оголошення про конкурс було подано у вигляді реклами на телебаченні, а повідомлення про зміну конкурсних умов опубліковано в пресі, таке повідомлення не має юридичної сили внаслідок невиконання імперативних вимог закону.