Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу

1. Засновник конкурсу має право відмовитися від його проведення, якщо проведення конкурсу стало неможливим за обставин, які від нього не залежать.

У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі.

Коментар:

1. Поряд із зміною умов конкурсу засновник має право відмовитися від його проведення. Відмова, як правило, допускається, коли проведення конкурсу стало неможливим за обставин, які не залежать від засновника. Закон не спростовує можливості засновника відмовитися і з власної волі, однак в такому випадку від зобов'язаний відшкодувати третім особам витрати, про які йдеться у ч. 2 ст. 1153 ЦК України.

Під обставинами, що не залежать від волі засновника і визнаються підставами для відмови від конкурсу, слід розуміти настання таких умов, які унеможливлюють проведення конкурсу (наприклад, відсутність змагальності, що виразилася у вигляді небажання приймати участь в конкурсі жодного учасника або у наданні на конкурс лише однієї роботи; відмова від надання призів генерального спонсора конкурсу; інші обставини, які підлягають під визначення форс-мажорних).

2. Ч. 1 ст. 1152 ЦК України зобов'язує засновника конкурсу сповістити інших осіб про зміну умов конкурсу в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. Аналогічна вказівка стосовно порядку повідомлення інформації про відмову від конкурсу відсутня, однак висновок про необхідність покладення такого обов'язку на організатора конкурсу є справедливим хоча б тому, що відмова від конкурсу може бути визнана істотною зміною його умов, а відтак норма, викладена в ч. 1 ст. 1152 ЦК України, може бути застосована до відносин щодо відмови від проведення конкурсу за аналогією (ст. 8 ЦК України). Таким чином, з метою захисту прав третіх осіб та зменшення кількості спорів повідомлення як про зміну умов, так і про скасування конкурсу повинно здійснюватись в тій же формі, що і оголошення про конкурс.

3. Якщо між зміною умов конкурсу та втратою інтересу у конкурсі або неможливістю участі у конкурсі існує причинно-наслідковий зв'язок, заінтересована особа набуває право на відшкодування засновником витрат, понесених нею для підготовки до участі у конкурсі (ч. 2 ст. 1152 ЦК України). За змістом ч. 2 ст. 1153 ЦК України право на відшкодування аналогічних витрат заінтересована особа одержує також при відмові від конкурсу внаслідок обставин, залежних від волевиявлення засновника. У такому випадку право на відшкодування витрат є безумовним, тобто управомочена особа вже не зобов'язана доводити те, що скасування конкурсу потягло за собою втрату інтересу до конкурсу або неможливість продовження участі у конкурсі.