Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно

1. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується державою у повному обсязі.

 

Коментар:

Конституція України (ст. 41) проголошує непорушність права приватної власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, і за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Конституційні гарантії неприпустимості безоплатного примусового вилучення об'єктів права приватної власності знайшли своє відображення в положеннях ЦК України, який встановлює випадки можливого примусового відчуження об'єктів права власності: викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю (ст. 350); викуп пам'ятки історії та культури (ст. 352); реквізиція (ст. 353); конфіскація (ст. 354).

Коментована стаття встановлює додаткові гарантії непорушності права приватної власності. Так в разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові цього майна, відшкодовується державою в повному обсязі. В зазначеній нормі мова йдеться про завдання шкоди правомірними діями - прийняттям Верховною радою України закону про припинення права власності на певне майно. Випадки завдання шкоди незаконним нормативно-правовим актом регулюються нормами ст. 1175 ЦК України.

Суб'єктом відшкодування шкоди, завданої власникові майна, є держава в особі відповідних органів державного казначейства.