Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами

1. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.

Коментар:

Відповідно до положень частини 1 коментованої статті, якщо шкода завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, вона відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними, а в разі неможливості досягнення домовленості - за рішенням суду. При цьому суд може брати до уваги вік малолітніх, участь кожного малолітнього у завданні шкоди, можливе часткове відшкодування шкоди в добровільному порядку тощо. В даному випадку відповідальність батьків (усиновлювачів) та опікунів будується на дольовому принципі, оскільки безпосередньо самі ці особи не є завдавачами шкоди, а отже до них не можна застосувати положення статті 1190 ЦК про солідарну відповідальність осіб, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди.

Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду (частина 2 статті, що коментується). В даному випадку закон не допускає визначення часток у відшкодуванні завданої кількома малолітніми шкоди за домовленістю батьків (усиновлювачів), опікунів та закладу, який здійснює щодо малолітнього функції опікуна.