Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку

1. Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.

2. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.

3. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного тощо.

4. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі.

 

Коментар:

 

1. Опікун зобов'язаний діяти в інтересах підопічного, дбати про його фізичний та духовний стан, створювати всі необхідні для цього умови (дивись коментарі до статей 65, 66, 67, 69 ЦК). У деяких випадках виникає необхідність в управлінні майном підопічного. У коментованій статті передбачено обов'язок опікуна зберігати майно підопічного та використовувати це майно в його інтересах. Таке саме положення міститься і в Правилах опіки та піклування, а саме у пункті 4.2. У тому випадку якщо внаслідок управління майном підопічного буде отримано дохід, опікун має використовувати його виключно на утримання та в інтересах підопічного. При реалізації своїх повноважень щодо малолітньої особи, яка може самостійно висловити свою позицію стосовно своїх потреб та інтересів, опікун при здійсненні управління майном підопічного повинен враховувати думку, побажання підопічного.

 

2. Опікун на свій розсуд здійснює всі витрати в інтересах підопічного для задоволення його потреб в одязі, взутті, харчуванні тощо. Зазначені витрати здійснюються за рахунок надходжень, що належать підопічній дитині. Так відповідно до ч. 2 ст. 247 Сімейного кодексу України встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати. Отже витрати опікуна можуть здійснюватися за рахунок таких джерел:

 

А) Виплати від третіх осіб, що здійснюються на підопічну дитину. Це можуть бути аліменти та/або суми відшкодування шкоди, яку зазнала підопічна дитина у зв'язку із втратою годувальника.

 

Б) Соціальні виплати, призначені на підопічну дитину відповідно до законів України. До таких соціальних виплат належать пенсії, допомоги на підопічну дитину тощо. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" підопічній дитині може бути призначена пенсія по інвалідності, в разі якщо вона є інвалідом, а також пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Суми зазначених пенсій мають спрямовуватися опікуном на задоволення інтересів підопічного. Крім того, власністю підопічної дитини вважаються суми допомоги, отримані опікуном відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Мова йдеться про одноразову допомогу, призначену опікуну (ст. 10), допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 13), допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (ст. 16).

 

В) Доходи від майна підопічного (передачі майна в користування, отримання доходів від виробництва в разі належності підопічному виробничих потужностей тощо).

 

3. У частині 4 статті 72 ЦК передбачена можливість передачі майна підопічного в управління іншій особі. Така передача майна підопічної особи повинна бути здійснена з урахуванням правил ст. 67, 68, 71 ЦК.

 

Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється органами опіки та шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). Про результати перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких зберігається в органах опіки та піклування і є підставою для оцінки діяльності опікунів і піклувальників, другий - в опікуна (піклувальника).

 

Порушення передбачених даною статтею умов управління майном особи, над якою встановлено опіку, може бути підставою для звільнення опікуна від його повноважень. Органи опіки та піклування зобов'язані, а особа, стосовно якої припинено опіку (піклування), має право вимагати від опікуна або піклувальника відшкодування майнових збитків, завданих їй недобросовісним або недбалим виконанням опікунських обов'язків, і відповідальності опікуна за шкоду, яку він завдав підопічному внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків.