Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків

1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Коментар:

 

1. За загальним правилом, обов'язки та послуги з опіки та піклування виконуються опікунами і піклувальниками безоплатно (п. 4.12 Правил опіки та піклування). Однак під час здійснення опікуном або піклувальником своїх обов'язків по забезпеченню прав та інтересів підопічної особи може виникнути ситуація, за якої опікун або піклувальник витратить свої кошти. Саме тому ЦК передбачає можливість оплати послуг вказаних осіб.

 

Підстави, порядок та розмір виплати мають бути встановлені постановою Кабінету Міністрів України, але на сьогодні такої постанови КМУ не існує.