Стаття 85. Непідприємницькі товариства

1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.

 

Коментар:

 

1. До таких належать юридичні особи, що відповідно до закону не мають на меті отримання прибутку. При цьому прибуток вони отримувати можуть, але цей прибуток не підлягає розподілу між його учасниками, а має спрямовуватися на фінансування діяльності цієї юридичної особи. Критерієм розмежування виступає не можливість отримання чи неотримання прибутку, а можливість його подальшого розподілу між учасниками такого товариства.

 

2. До непідприємницьких товариств належать товарні біржі (ч. 3 ст. 1 Закону України "Про товарну біржу"), торгово-промислові палати (ч. 2 ст. 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні"), членські благодійні організації (ст. 1, 6 Закону України "Про благодійництво і благодійні організації"), об'єднання громадян (ст. 3 Закону України "Про об'єднання громадян"), політичні партії (ч. 2 ст. 14 Закону України "Про політичні партії"), релігійні організації (частина перша ст. 7 Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації"), професійні спілки (ст. 1 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"), адвокатські об'єднання (ст. 1, 4 Закону України "Про адвокатуру"), кредитні спілки (ч. 1 ст. 1 Закону України "Про кредитні спілки"), творчі спілки (ст. 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"), саморегулівні організації (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"), фонди соціального страхування (ч. 3 ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами, обумовленими народженням і похованням"; ч. 2 ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; ч. 1 ст. 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності") тощо.