Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи

1. Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до глави 3 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

ЦК наділяє юридичну особу певними особистими немайновими правами. Їх перелік визначається через вказівку закону про те, що цивільна правоздатність юридичної особи дорівнює цивільній правоздатності фізичної особи, а також на те, що певні особисті немайнові права за своєю природою належати їй не можуть. ЦК перераховує певні особисті немайнові права юридичної особи, найбільш характерні для неї. Вважаємо, що правильніше вважати, що юридична особа має право на таке нематеріальне благо як ділова репутація, а режим недоторканості її репутації - це питання, яке вирішує сама особа (не секрет, що деякі особи можуть навмисно створювати обставини для порушення їх репутації і таким чином заробляти собі певного роду репутацію). При цьому згідно ч. 1 ст. 1116 ЦК ділова репутація може бути предметом договору комерційної концесії і вкладом у спільну діяльність (спільне майно) (ч. 1 ст. 1133 ЦК). Слід погодитись з Н. В. Козловою, яка вважає, що ділова репутація юридичної особи має майновий характер, а це не заперечує можливість відшкодування моральної шкоди за порушення права юридичної особи на це благо, оскільки моральна шкода не пов'язана з порушенням лише нематеріального блага.

 

Стосовно такого блага як інформація, то це право на неї полягає у можливості визначення правового режиму належної юридичній особі інформації як комерційної чи то конфіденційної. Комерційна інформація визнана ЦК об'єктом права інтелектуальної власності, на який виникає цілий комплекс майнових прав (ст. 506), тому можна вважати, що особисті немайнові права юридичної особи не обмежується Книгою другою ЦК.