Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи

1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

2. Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

3. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

4. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

6. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

 

Коментар:

 

1. Відповідно до положень частини першої коментованої статті, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року N 755-IV.

 

Після внесення відповідного запису про прийняте рішення забороняється: проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення; внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи; проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення.

 

2. Після прийняття рішення про припинення юридичної особи учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв відповідне рішення призначають комісію з припинення юридичної особи.

 

22.02.2006 року до Цивільного кодексу України, а саме до частини другої коментованої статті, було внесено зміни Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" N 3456-IV, що набрали чинності через шість місяців з дня його опублікування, а саме 30.09.2006 року. Відповідно до внесених змін, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, при призначенні комісії з припинення юридичної особи не повинні отримувати погодження на таке призначення від органу, що здійснив державну реєстрацію.

 

Внесення відповідних змін є цілком логічним, так як відповідне погодження було лише формальним як для органів, які здійснювали державну реєстрацію, так і для осіб, які приймали рішення про припинення. Таке погодження відбувалось в процесі повідомлення компетентного органу про прийняте рішення стосовно припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

Для внесення запису до Єдиного державного реєстру заявник повинен надати документи, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року N 755-IV, та згідно вимог, встановлених цих законом, у тому числі, рішення про припинення юридичної особи повинно містити інформацію про склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатор тощо) юридичної особи та їх ідентифікаційні номери. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи - правонаступника.

 

Припинення юридичної особи здійснюється комісією з припинення юридичної особи, або органом управління юридичної особи, у випадку покладення на нього виконання відповідних функцій. Органом управляння юридичної особи, на який може бути покладено виконання функцій з припинення юридичної особи є виконавчий орган товариства.

 

3. З моменту призначення комісії з припинення юридичної особи до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, в тому числі і повноваження виступати в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

 

Комісія з припинення юридичної особи, або орган на який покладені відповідні функції здійснюють свої повноваження щодо управління справами юридичної особи відповідно до прийнятого рішення про припинення та на підставі законодавчо закріплених норм.

 

4. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації - газеті "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням товариства (відповідно до ст. ст. 58, 60 Господарського кодексу України) - повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи. Явних (відомих) кредиторів комісія повідомляє персонально у письмовій формі у строки, встановлені законодавством.

 

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи. Таким чином, поряд з публічним оголошенням про припинення, законодавець зобов'язує комісію також персонально письмово повідомляти кожного виявленого кредитора про припинення.