Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи

1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

 

Коментар:

 

1. Припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, тобто передача всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам здійснюється за рішенням учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

 

Господарський кодекс України, а саме в ст. 59, дає визначення форм припинення юридичної особи.

 

У разі злиття суб'єкта господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

 

У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єкта господарювання.

 

У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

 

Законом України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 року N 2210-III, передбачено, що у випадку, якщо суб'єкт господарювання зловживає монопольним (домінуючим) становищем на ринку, органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку.

 

Перетворенням юридичної особи, відповідно до ст. 108 Цивільного кодексу України, є зміна її організаційно-правової форми. У випадку перетворення юридичної особи до новоутвореної юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи (див. коментар до ст. 108 Цивільного кодексу України).

 

2. Відповідно до частини другої коментованої статті, у випадках, передбачених законом, припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання може погоджуватись з відповідним органом державної влади.

 

Стаття 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 року N 2210-III, передбачає отримання суб'єктами господарювання згоди Антимонопольного комітету на здійснення концентрації. Зазначеним Законом вказуються випадки, коли злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого вважається концентрацією.

 

Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 року N 33-р було затверджене Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), яким було встановлено порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, а також їх розгляду та одержання висновків з питань концентрації суб'єктів господарювання.