Стаття 108. Перетворення юридичної особи

1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.

2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

 

Коментар:

 

1. Коментованою статтею визначено, що перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. Таким чином при перетворенні одна юридична особа припиняється, а інша юридична особа утворюється.

 

Перетворення юридичної особи може бути ініційоване її учасниками, органами юридичної особи, що мають на це повноваження, а також це може бути викликано настанням певних подій (обставин, фактів) передбачених законодавством України, через які перетворення юридичної особи є необхідною процедурою для збереження законності. Так, наприклад, з норм цього Кодексу та Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 року N 1576-XII випливає, що при перевищенні максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю, їх може бути не більше десяти осіб, воно підлягає перетворенню у акціонерне товариство.

 

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення;

 

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 

- оригінал установчих документів;

 

- нотаріально посвідчену копію передавального акта;

 

- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

 

При цьому при припинення юридичної особи шляхом її перетворення не потрібно подавати: документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу); довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах); довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості; довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості, як це необхідно при припиненні юридичної особи іншими способами, а саме у результаті: злиття, приєднанні, поділу.

 

Згідно з частиною п'ятнадцятою статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року N 755-IV перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації є датою державної реєстрації припинення попередньої юридичної особи, а дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації нової юридичної особи є датою державної реєстрації такої особи. Частиною четвертою статті 87 цього Кодексу України зазначено, що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно із пунктом 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р. N 499), у разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

 

2. У пункті другому коментованої статті зазначено, що до новоствореної юридичної особи переходять усе майно, права та обов'язки попередньої юридичної особи. Стосовно найменування юридичної особи, то в даному випадку необхідно зазначити наступне. Наказом Держпідприємництва України від 09.06.2004 р. N 65 (із змінами та доповненнями) затверджено Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. У найменуванні юридичної особи зазначається її організаційно-правова форма та назва. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання. Пунктом 1.4 цих Вимог встановлено, що найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Враховуючи зазначене вище, найменування юридичних осіб є тотожними, якщо у цих найменуваннях збігаються і організаційно-правові форми, і назви. Отже, юридична особа, створена в результаті реорганізації шляхом перетворення іншої юридичної особи, повинна мати своє найменування, яке не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, відомості про які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб.