Стаття 120. Засновницький договір повного товариства

1. Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується всіма його учасниками.

2. Засновницький договір повного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі; розмір, склад та строки внесення ними вкладів.

 

Коментар:

 

Повне товариство належить до договірних об'єднань. Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору, який є установчим документом повного товариства.

 

В засновницькому договорі зазначаються всі організаційно-правові засади діяльності повного товариства, мета створення товариства, повноваження керівних органів товариства. Ст. 67 Закону України "Про господарські товариства" установчим документом називає установчий договір, який відповідно до цієї статті змінив назву на засновницький договір. Але всі вимоги, встановлені законодавством до установчих договорів, які не суперечать цьому Кодексу, застосовуються і до засновницького договору.

 

Статтею встановлюється обов'язковість підписання засновницького договору всіма учасниками повного товариства.

 

Засновницький договір повинен бути укладений у письмовій формі. Цивільний кодекс України не зазначає про необхідність нотаріального посвідчення засновницького договору, але відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" до органів реєстрації необхідно подавати засновницький договір, укладений у письмовій формі, нотаріально засвідчений у випадку, коли хоча б одним із засновників є фізична особа. 

 

Частинами 2 та 5 статті 82 Господарського кодексу України, статтею 88 цього Кодексу та статтею, що коментується, встановлюються певні вимоги до змісту засновницьких договорів. Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.91 року, а саме ст. ст. 4, 67, зазначається, що єдиним установчим документом повного товариства є установчий договір, що укладається відповідно до загальних правил укладення договорів.

 

Сторони відповідного договору - учасники повного товариства - вільні щодо визначення у договорі, або в змінах (доповненнях) до договору взаємних відносин. Обмеження щодо такого вільного визначення законодавцем встановлюється при визначенні обов'язкових умов засновницького договору повного товариства та загальних умов зобов'язального права. Відповідно, які відбуваються в організації і діяльності повного товариства, повинні теж вноситись до засновницького договору і реєструватися в порядку, визначеному законодавством.

 

Ст. 88 цього Кодексу визначає загальні вимоги до установчих документів товариства.

 

Стаття, що коментується, встановлює зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників встановлює додаткові вимоги до змісту засновницького договору повного товариства, а саме - засновницький договір повного товариств повинен містити відомості про:

 

- розмір та склад складеного капіталу товариства;

 

- розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі;

 

- розмір, склад та строки внесення ними вкладів.

 

Розмір та склад складеного капіталу товариства.

 

Необхідно зазначити, що законами не встановлюються вимоги до розміру (зокрема мінімального) складеного капіталу повного товариства. Це обумовлюється насамперед тим, що кредитоспроможність товариств базується не тільки на майні товариства, а й на сумі всього майна, що належить кожному із учасників такого повного товариства.

 

Але для здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, з метою досягнення цілей свого створення, товариству потрібна певна матеріальна база, яка і створюється за допомогою внесків його учасників.

 

Стосовно складу складеного капіталу повного товариства, то він може бути різним за своїм змістом: майно (речі), гроші, цінні папери, майнові права тощо.

 

Розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі та розмір, склад та строки внесення ними вкладів - визначаються самостійно учасниками товариства на свій розсуд і зазначаються в обов'язковому порядку в засновницькому договорі, який підписується всіма учасниками.

 

Законодавством не встановлюється відповідальність учасників повного товариства за порушення строків внесення вкладів до складеного капіталу. Таким чином, є цілком доречним визначення також і відповідальності учасників за порушення певних умов договору, які узгоджуються всіма учасниками.