Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства

1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з:

1) виходом учасника повного товариства з його складу з власної ініціативи;

2) виключенням із складу учасників;

3) вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від учасника.

2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття учасників зі складу повного товариства визначаються цим Кодексом, іншим законом та засновницьким договором.

 

Коментар:

 

В коментованій статті наведено перелік обставин, наслідком яких є зміни у складі учасників повного товариства. Ними є:

 

1) Вихід учасника повного товариства з його складу з власної ініціативи. Право виходу учасника з повного товариства є невід'ємним правом кожного учасника. Порядок реалізації такого права визначений ст. 126 Кодексу;

 

2) Виключення зі складу учасників. Примусове виключення зі складу учасників дозволяється лише у виключних випадках - в разі систематичного невиконання чи неналежного виконання учасником своїх обов'язків або якщо останній перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей товариства. Порядок виключення передбачений ст. 128 Кодексу;

 

3) Вибуттям зі складу учасників з причин, що не належать від учасника.

 

Такими причинами можуть бути:

 

а) смерть учасника або оголошення його померлим;

 

б) ліквідація юридичної особи учасниками товариства;

 

в) визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання його безвісно відсутнім;

 

г) призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи - учасника товариства;

 

д) звернення стягнення на частину майна повного товариства, що відповідає частці учасника у складеному капіталі товариства (додатково див. коментар до ст. 129 Кодексу).

 

В разі змін, які сталися у складі учасників, товариство:

 

- може продовжити свою діяльність, якщо не передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються (в цьому випадку повинні бути внесені зміни до засновницького договору);

 

- ліквідовується, у разі, якщо в товаристві залишається один учасник (див. коментар до ст. 132 Кодексу).