Стаття 126. Вихід з повного товариства

1. Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу із товариства.

Достроковий вихід учасника з повного товариства, що засноване на певний строк, допускається лише з поважних причин.

2. Відмова від права вийти з повного товариства є нікчемною.

 

Коментар:

 

1. Повне товариство може бути засноване на невизначений чи на певний строк. Право відмови від участі товариства належить учаснику в усіх випадках, проте порядок його реалізації залежить від строку діяльності товариства.

 

Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства за будь-яких причин, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу. (Ці вимоги стосуються і тих учасників, які виходять зі складу товариства, яке створено для досягнення визначеної мети).

 

Достроковий вихід учасника з повного товариства, що засноване на певний строк, допускається лише з поважних причин. Коментована стаття не визначає, які обставини є поважними причинами. Це питання вирішується в кожному конкретному випадку в залежності від обставин справи. Ряд причин, які можуть бути визнані поважними, може бути визначений в засновницькому договорі товариства. Такі причини можуть носити і суб'єктивний характер, наприклад, хвороба учасника. У випадку виходу учасника з товариства з поважних причин, Кодекс не вимагає від учасника попереднього повідомлення про вихід з товариства.

 

2. Як вже зазначалось, кожен учасник повного товариства має право на вихід з цього товариства і це право учасника є невід'ємним.

 

Відмова від права вийти з повного товариства є нікчемною.