Стаття 132. Ліквідація повного товариства

1. Повне товариство ліквідовується на підставах, встановлених статтею 110 цього Кодексу, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.

2. У разі виходу учасника з повного товариства, виключення одного з його учасників із товариства, смерті учасника товариства, ліквідації юридичної особи - учасника товариства або звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі, товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються.

 

Коментар:

 

Повне товариство ліквідується:

 

1) за рішенням його учасників або уповноваженого органу товариства;

 

2) у зв'язку з закінченням строку, на який було створено товариство;

 

3) у зв'язку з досягненням мети, з якою було створено товариство;

 

4) за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

 

5) визнання товариства банкрутом;

 

6) у разі, якщо в товаристві залишається один учасник.

 

Ліквідація повного товариства з підстав, зазначених в пунктах 1 - 4 провадиться на підставах, встановлених статтею 110 цього Кодексу (див. коментар до ст. 110). Порядок ліквідації товариства визначається ст. 111 цього Кодексу, а порядок задоволення вимог кредиторів ст. 112 цього Кодексу (див. коментар до ст. ст. 111, 112).

 

Повне товариство як самостійний суб'єкт права може бути визнаний банкрутом, і як наслідок товариство припиняється. Повне товариство визнається банкрутом у випадку, коли воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. Підстави визнання товариства банкрутом, а також порядок його ліквідації з такої підстави визначаються даним Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Крім того, повне товариство ліквідується у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. В цьому випадку, згідно з частиною першою коментованої статті, учаснику надається 6-місячний термін з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, для врегулювання ситуації шляхом перетворення такого товариства в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

Ліквідація повного товариства також можлива за обставин, передбачених ст. ст. 126, 128, 129 цього Кодексу лише у випадку, якщо інше не передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються.