Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі

1. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

2. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у товаристві.

 

Коментар:

 

Коментована стаття та Закон (ст. 57 Закону України "Про господарські товариства"), за загальним правилом, не допускає звернення стягнення на частку учасника у товаристві по його власних зобов'язаннях. Таке стягнення можливе лише при недостатності майна учасника для покриття його боргів за вимогою кредиторів. І як зазначено в листі Вищого арбітражного суду N 01-8/106 від 07.03.96, "якщо товариство ухиляється від задоволення цієї вимоги кредитор засновника (учасника) товариства вправі звернутися до арбітражного (наразі - господарського) суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів." Буквальне тлумачення норми надає кредиторам право вибору щодо способу задоволення вимог: чи то шляхом виплати вартості майна, пропорційного частці (грошова виплати),чи то виділення відповідної частини майна для звернення стягнення. Проте не вбачається за можливе вибір кредиторами конкретного майна для стягнення, оскільки закон направлений на баланс інтересів і кредиторів, і товариства. Розмір відшкодування визначається на підставі балансу, складеного на дату пред'явлення вимог кредиторами. Необхідно зауважити, що оціночна вартість майна, яка відображена в балансі, може різнитися з ринковою ціною. Тому, питання повного задоволення вимог кредиторів повинно визначатися після проведення процедури звернення стягнення на майно.

 

Звернення стягнення на частину майна здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 р.