Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю

1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених законом.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

 

Коментар:

 

1. Ліквідація - один із способів припинення юридичної особи, яка вирізняється тим, що не передбачає правонаступництва. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідовано на загальних підставах (ст. 110, 111 ЦК України), або на спеціальній підставі - рішення зборів його учасників. Таке рішення може бути прийняте без виникнення певних обставин, що призводять до необхідності прийняття такого рішення, або приймається обов'язково, якщо:

 

- сплинув строк, на який товариство було створено;

 

- якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили суму своїх вкладів, товариство повинно або зменшити свій статутний капітал або прийняти рішення про його ліквідацію.

 

Рішення суду про ліквідацію товариства може бути прийняте на загальних підставах щодо ліквідації юридичних осіб, зокрема:

 

- визнання товариства банкрутом в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року;

 

- порушення порядку державної реєстрації (див. ком. ст. 110 ЦК України), тощо.

 

Також суд може прийняти рішення про ліквідацію товариства у випадках (спеціальні підстави):

 

- якщо при перевищенні максимальної кількості учасників (10 осіб), не відбулося перетворення в акціонерне товариство (ч. 1 ст. 141 ЦК України);

 

- якщо вартість чистих активів товариства стала меншою від мінімального встановленого законом розміру статутного капіталу (ч. 4 ст. 144 ЦК України).

 

2. Перетворення як підстава припинення юридичної особи з правонаступництвом має для товариства з обмеженою відповідальністю певні застереження. Ці застереження стосуються організаційно-правових форм, в які можуть бути реорганізовані товариства з обмеженою відповідальністю, а саме - акціонерне товариство, чи виробничий кооператив. Порядок перетворення здійснюється відповідно до вимог ст. ст. 106, 107 ЦК України.