Стаття 253. Початок перебігу строку

1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

 

Коментар:

 

1. Визначення початку строку має велике практичне значення, оскільки від цього залежить як правильність обчислення строку, так і встановлення факту закінчення строку, що обумовлює ті чи інші юридичні наслідки, які настають у зв'язку з закінченням строку.

Необхідно відзначити, що початок перебігу строку з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, беззастережно застосовується лише у цивільно-правових відносинах, оскільки норми цього Кодексу є нормами матеріального права. У процесуальних відносинах, наприклад для встановлення початку перебігу ряду процесуальних строків, можуть встановлюватись інші правила. Так, у господарському судочинстві встановлено десятиденний строк для подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і цей строк обчислюється з дня прийняття рішення місцевим господарським судом (ч. 1 ст. 93 Господарського процесуального кодексу України). Аналогічний принцип визначення початку перебігу строку встановлений і для касаційного оскарження постанов апеляційної інстанції та Вищого господарського суду України (ст. ст. 109 та 11116 ГПК України).

2. Визначення початку перебігу строку шляхом посилання на певну подію може застосовуватись перш за все як засіб захисту інтересів однієї із сторін у договорі.

Так, у випадку виконання підрядником певних робіт з матеріалів замовника початок перебігу строку на здійснення робіт у договорі підряду доцільно встановлювати саме з дати фактичного надання таких матеріалів, оскільки у цьому випадку затримка замовника не позначається на строках виконання робіт підрядником. У таких випадках посилання на певну подію виконує функцію відкладальної умови за договором.