Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

 

Коментар:

 

Положення статті, що стосується правового режиму об'єкта, що створений на замовлення, близькі до положень, що передбачають правове регулювання об'єкта, що створений при виконанні трудового договору.

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності творець зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони та в установлений строк. Істотними умовами такого договору є вимоги щодо об'єкта, строк виконання договору, умови та способи використання об'єкта замовником.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, що створений на замовлення, належать творцеві такого об'єкта. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві об'єкта та замовнику спільно. Однак сторони можуть передбачити і інший режим щодо об'єкта інтелектуальної власності, створеного на замовлення. у відповідному договорі на замовлення.

Аналіз ч. 2 ст. 430 Цивільного кодексу України дає можливість дійти висновку, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, можуть належати лише творцеві і не можуть переходити до його правонаступників (тобто він не може їх відчужувати або передавати у спадщину).

Певні особливості передбачені щодо твору образотворчого мистецтва, так відповідно до ч. 3 ст. 1112 ЦКУ оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.