Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності

1. Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

 

Коментар:

 

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності передбачена розділом 1 Цивільного кодексу України, поряд із загально-правовими способами захисту порушених цивільних прав. Особливості захисту права інтелектуальної власності судом визначають ст. 432 Цивільного кодексу України. Крім того, особливості цивільно-правової відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності передбачається спеціальними законами України в сфері інтелектуальної власності. До таких законів відносяться: Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", Закон України "Про авторське право і суміжні права", Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" та інші.

Певні особливості за порушення прав на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності може бути встановлена договором між сторонами, в той же час така відповідальність не повинна суперечити чинному законодавству.