Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні

1. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

Коментована стаття містить відсилочну норму, відповідно до якої форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається за правилами про форму правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні - ст. 513 ЦК (див. коментар до цієї статті).