Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи

1. Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає в якості підстави припинення зобов'язань ліквідацію юридичної особи без правонаступництва (оскільки злиття, приєднання, поділ, перетворення породжують відносини правонаступництва, у зв'язку з чим права та обов'язки переходять до правонаступників).

Винятки з цього правила можуть мати місце у випадках, коли законом або іншими нормативними актами зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладаються на іншу юридичну особу. Такий випадок передбачений у коментованій статті та стосується зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Так відповідно до ст. 1205 ЦК у разі ліквідації юридичної особи платежі, належні потерпілому або іншим особам, мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому або цим особам у порядку, встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом. Капіталізація платежів здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до ст. 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".