Стаття 68. Обчислення процесуальних строків

1. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 68 Цивільного процесуального кодексу України

1. Строк, незалежно від того чи він встановлений законом чи судом, може тривати протягом будь-якого із наступних часових проміжків: року (років), місяця (місяців), дня (днів). Так, рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили (ч. 1 ст. 391 ЦПК); предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 155 ЦПК); заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання (ч. 2 ст. 153 ЦПК).

2. Строки можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Особливість такого визначення строку полягає в тому, що учасники процесу не знають заздалегідь точної дати настання спливу строку. Так, сторони зобов'язані подати свої докази до або під час попереднього судового засідання у справі (ч. 1 ст. 131 ЦПК); провадження у справі згідно ч. 1 ст. 203 ЦПК зупиняється до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника.