Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків

1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 69 Цивільного процесуального кодексу України

1. Перебіг процесуального строку може починатися:

1) з певної календарної дати;

2) з настання події, з якою пов'язано його початок.

У цих двох випадках за початок відліку строку треба брати наступний день.

Під подією у коментованій статті мається на увазі не лише обставина, яка не залежить від волі особи, а й обставина, що від неї залежить, тобто дія або бездіяльність. Це так зване широке розуміння терміну "подія". Саме вказівкою на день настання події, з якою пов'язано початок строку, визначається початок перебігу більшості процесуальних строків. Наприклад, відповідно ч. 1 ст. 332 ЦПК попередній розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днів після складання доповіді суддею-доповідачем. В даному випадку складання доповіді буде подією, з якою пов'язано початок перебігу п'ятиденного строку.