Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні

1. Особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь".

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 161 Цивільного процесуального кодексу України

1. Традиція звертатися до суду словами "Ваша честь" склалася давно і бере початок ще в дореволюційній Росії. Однак офіційно таке звернення закріплене в коментованій статті вперше. Звертаючись до судді зі словами "Ваша честь", учасники виявляють повагу до його статусу.

Разом з тим, не заборонені і можуть використовуватися інші звернення "шановний суд", "поважний (високоповажний) суд" тощо.

2. Головуючому доцільно роз'яснювати порядок звернення до суду у підготовчій частині судового розгляду, одночасно з ознайомленням осіб, які беруть участь у справі, з їх процесуальними правами та обов'язками.