Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання

1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.

2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.

3. Учасники цивільного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи оголошується перерва.

4. Особи, які беруть участь у справі, передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 162 Цивільного процесуального кодексу України

1. Участь в судовому засіданні покладає на учасників процесу та глядачів певні обов'язки.

При вході суду до залу судового засідання судовий розпорядник (часто цю функцію виконує секретар судового засідання) попереджає всіх присутніх словами: "Прошу встати, суд йде!". Усі присутні в залі судового засідання повинні встати. Коли суд видаляється із залу, усі присутні повинні теж встати. Цим вони виявляють свою повагу до суду.

Всі учасники процесу звертаються до суду і дають свої пояснення та показання стоячи. Всі присутні в залі судового засідання повинні стоячи заслуховувати рішення та ухвали суду, також стоячи відповідати на запитання судді.

Відступ від цього правила допускається з дозволу головуючого, наприклад, коли особі за станом здоров'я або у зв'язку із похилим віком важко стояти.

2. Розпорядження головуючого - це усні владні вказівки суду учасникам процесу, спрямовані на забезпечення порядку в судовому засіданні та проведення засідання у встановленому законом та судом порядку.

Розпорядження головуючого, які він дає під час судового засідання, є обов'язковими для всіх учасників процесу та глядачів. Розпорядження повинні беззастережно виконуватися учасниками цивільного процесу, а також іншими особами, присутніми у залі судових засідань. Цей обов'язок учасники процесу мають і тоді, коли вони не згідні з діями та розпорядженнями головуючого. В цьому випадку особа може подати свої заперечення проти дії головуючого.

Щодо осіб, які порушують порядок в судовому засіданні, головуючий може застосувати відповідні заходи реагування, передбачені законом. Зокрема, особі, яка порушила порядок під час розгляду справи, головуючий від імені суду робить попередження. При повторному порушенні порядку особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, перекладачі можуть бути видалені із залу судового засідання за ухвалою суду, а громадяни, присутні в залі судового засідання, - за розпорядженням головуючого. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи оголошується перерва.

3. Особи, які беруть участь у справі, передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника. Це положення є формальним, підкреслює нейтральність суду та його незалежність. Однак якщо документ переданий суду не через розпорядника, а особисто, то це не впливає на законність чи обґрунтованість рішення.

Докладніше див. коментар до ст. 90, 91, 92 ЦПК.