Стаття 181. Використання свідком письмових записів

1. Свідок, даючи показання, може користуватися записами в тих випадках, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти в пам'яті. Ці записи подаються судові та особам, які беруть участь у справі, і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 181 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття допускає можливість використання свідком письмових записів, що є винятком, оскільки за загальним правилом, відповідно до вимог принципу усності, свідок дає свої показання усно у формі вільної розповіді про факти, які йому відомі по справі і мають значення для правильного її вирішення.

Використання письмових записів допускається у випадку, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями або іншими даними, які важко зберегти в пам'яті (наприклад, дати, списки імен, номери телефонів, адреси, найменування товарів, іноземні слова, нормативні акти тощо).

2. Записи, якими може користуватись свідок при дачі показань, повинні містити в собі лише обчислення та інші дані, які важко зберегти в пам'яті. Письмові записи свідка в жодному разі не повинні містити у собі зміст показань свідка. Для перевірки дотримання цієї вимоги закон передбачає необхідність пред'явлення цих записів для огляду судом та особами, які беруть участь у справі.

Про необхідність використовувати такі записи повинна заявити сторона, за ініціативою, якої викликаний даний свідок, або сам свідок. Ці записи подаються судові та особам, які беруть участь у справі, і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду. Це зокрема, робиться для того, щоб усі могли переконатися, що саме ці дані є предметом свідчень.