Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду

1. Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 319 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття передбачає, що рішення та ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення. Отже, визначальним моментом є проголошення рішення. З моменту проголошення рішення чи ухвали апеляційного суду рішення чи ухвала суду першої інстанції втрачають свою силу. Однак це не означає, що особи, які зацікавлені в результаті справи, не можуть їх оскаржити. Адже існує право касаційного оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень та ухвал апеляційного суду. Крім того, ухвалені та постановлені апеляційним судом процесуальні документи можуть бути переглянуті й після набрання ними законної сили в провадженні у зв'язку з нововиявленими обставинами, за наявності останніх.