Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи

1. Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами цієї глави.

2. Залежно від обґрунтованості скарги, зазначеної в частині першій цієї статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 318 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментованою статтею передбачений порядок розгляду апеляційної скарги, яка надійшла в суд після закінчення апеляційного розгляду справи. Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами коментованої глави. Але для цього необхідною є наявність наступних обставин:

1) апеляційна скарга була подана в строк, передбачений ст. 294 ЦПК і з дотриманням вимог до форми та змісту, передбачених ст. 295;

2) в суд апеляційної інстанції така апеляційна скарга надійшла після закінчення апеляційного розгляду справи, яка надійшла раніше;

3) строк на подання апеляційної скарги був поновлений у відповідності з ст. 73 ЦПК.

Розгляд таких апеляційних скарг здійснюється у відповідності з вимогами ст. 295 - 317 ЦПК, тобто проводиться підготовка справи до розгляду, порушення апеляційного провадження, перевірка виконання вимог ст. 296 (подання апеляційної скарги через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення), ст. 298 (надіслання копій апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі), сам розгляд такої апеляційної скарги повинен проводитися згідно вимог ст. 304 ЦПК та ін.

Наслідком розгляду таких справ також є постановлення ухвали або ухвалення відповідного рішення згідно вимог ст. 307 ЦПК (в межах повноважень апеляційного суду).

2. Суд апеляційної інстанції в жодній мірі не зв'язаний раніше ухваленим апеляційним рішенням чи постановленою ухвалою і повинен здійснювати судовий розгляд справи в звичайному порядку, перевіряючи апеляційну скаргу в межах апеляційних доводів, тобто за правилами ст. 303 - 304 ЦПК. В такому випадку може виникнути ситуація, коли два процесуальних документи не будуть співпадати або протирічити раніше постановленому. В цій ситуації суд застосовуватиме право, передбачене ч. 2 коментованої статті. Так, при наявності підстав може бути скасовано рішення або ухвалу суду апеляційного суду. Таким чином апеляційний суд наділений правом скасовувати власні, раніше ухвалені та постановлені рішення та ухвали. Але для цього, як зазначається в коментованій статті, повинні бути підстави, зумовлені пізніше поданою апеляційною скаргою по цій же справі. Безпідставне скасування процесуальних документів суду неприпустиме. Коментоване положення ст. 318 ЦПК є винятком з принципу непорушності рішення і неможливості суду скасувати власне рішення.