Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом

1. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за правилами, встановленими статтею 218 цього Кодексу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України

1. Рішення та ухвали проголошуються негайно після закінчення судового розгляду та виходу із нарадчої кімнати. Додатково див. коментар до ст. 218 ЦПК. Проголошення рішення здійснюється публічно (за винятками, передбаченими ЦПК). Рішення заслуховують стоячи. Після проголошення рішення головуючий роз'яснює його зміст.