Стаття 322. Повернення справи

1. Після закінчення апеляційного провадження справа у семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її розглянув.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 322 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття передбачає обов'язок суду апеляційної інстанції після розгляду справи надіслати її до суду першої інстанції в семиденний строк. Особи, які бажають одержати копію рішення повинні звернутися до апеляційного суду в межах, передбаченого ст. 222 ЦПК п'ятиденного терміну.

2. Справа, що була розглянута в апеляційному порядку і по якій постановлено відповідне рішення чи ухвала апеляційного суду, після її направлення зберігається в суді першої інстанції, який постановив відповідне судове рішення, що стало об'єктом апеляційного оскарження.