Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі

1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються, видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього Кодексу.

2. Копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 351 Цивільного процесуального кодексу України

1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються і видаються в порядку, встановленому статтею 222 ЦПК (Див. коментар до ст. 222 ЦПК).

2. Копії судових рішень, які видаються повторно, видаються тим судом, де зберігається справа. Встановлений порядок покладає на суд касаційної інстанції в межах 5 днів з дня проголошення рішення видати належно оформлені копії рішення та надіслати протягом того ж строку копії рішень особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням.