Стаття 352. Повернення справ

1. Після закінчення касаційного провадження справа протягом десяти днів повертається до суду, який її розглядав.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 352 Цивільного процесуального кодексу України

1. Закінченням касаційного провадження є постановлення ухвали (рішення) суду касаційної інстанції. Протягом 10 днів після закінчення касаційного провадження справа оформляється і повертається до суду, який її розглядав.

Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до виконання, в тому числі і на підставі рішення суду касаційної інстанції, вирішується місцевим судом, який розглянув справу.