Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

1. Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

2. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання і розглядається в судовому засіданні з повідомленням сторін, які беруть участь у справі. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 371 Цивільного процесуального кодексу України

1. Поновлення пропущеного строку слід відрізняти від переривання строку давності для пред'явлення виконавчого листа до виконання (ст. 22 Закону "Про виконавче провадження"). Заява про поновлення строку подається одночасно з пред'явленням виконавчого документа до суду, який видав виконавчий документ або до суду за місцем виконання.

Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк у судовому засіданні, про час і місце якого мають бути повідомленні сторони. Проте їхня неявка не перешкоджає для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. У разі, якщо суд визнає причину пропуску строку поважною, він продовжує строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, про що постановляє ухвалу.

2. Відповідно до ст. 23 Закону "Про виконавче провадження" суд може поновити лише строк для пред'явлення до виконання виконавчого документа, виданого судом. Щодо інших виконавчих документів пропущені строки поновленню не підлягають.

Результати вирішення судом питання про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання фіксуються у відповідній ухвалі суду, яка може бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження окремо від рішення суду.