Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

1. Питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи за поданням державного виконавця.

2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 376 Цивільного процесуального кодексу України

1. Закон "Про виконавче провадження" передбачає право державного виконавця на звернення до суду із поданням про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи (ч. 3 ст. 5). Таке подання державного виконавця погоджується з начальником відділу державної виконавчої служби.

Інші особи не мають права порушувати перед судом це питання.

2. Коментована стаття встановлює особливі правила підсудності. Подання розглядається не судом, який видав виконавчий документ, а судом за місцем знаходження житла чи іншого володіння особи.

3. Суд розглядає подання державного виконавця негайно за участю лише державного виконавця. Сторони та інші заінтересовані особи не викликаються та не повідомляються про такий розгляд. За результатами розгляду питання про примусове проникнення до житла постановляється ухвала, на яку може бути подано апеляційну скаргу.